multifunctioneel sportveld   tv met zonnepanelen   reefer cleaning device

IDEE GENERATIE

 

DUURZAAMHEID

 

PRODUCTSIMULATIE & OPTIMALISATIE

Het genereren van haalbare en realistische ideeen. Het in kaart brengen van product eisen en wensen. Samen gaan we op zoek naar de essentie van het product waarbij een duidelijk beeld van wordt geschetst tijdens deze ideeenfase. De principe-oplossingen worden aan de hand van modellen getoetst op de belangrijkste aspecten van het ontwerp.

 

De rode draad door de algehele productontwikkeling. Hierbij wordt gekeken naar de milieu impact en geprobeert om dit te minimaliseren. De beste manier om duurzaam te ontwerpen is om een product te ontwikkelen die zijn functies goed vervult, waar gebruikers gek op zijn en die een lange levensduur heeft. Een life cycle analysis draagt daarbij mee aan het in kaart brengen van de milieu impact tijdens de levensduur van het product.

 

Door middel van productsimulaties wordt al vroeg in het ontwerptraject duidelijk op welk gebied het product verbeterd kan worden; materiaalgebruik, sterkte & stijfheid, geometrie etc. Hierdoor is Snap Solutions in staat om een kwalitatief hoogstaand product af te leveren die vooraf getest is op een breed scala aan gebruiksscenario’s.

cases:

> Reefer cleaner

> Leiding klem

 

cases:

 

> Purix koeler

 

cases:

 

> Leiding klem

multifunctioneel sportveld   tv met zonnepanelen   reefer cleaning device

CONSTRUEREN

 

PRODUCTVISUALISATIES

 

PRODUCT PROTOTYPING

De fase waarin het product met onder andere CAD applicaties wordt gemodelleerd, waarin het voldoet aan alle technische eisen. Tijdens het construeren wordt het product tot in detail ontwikkelt waarbij een technische documentatie wordt opgeleverd. Dit dient te worden gebruikt als input voor het prototypen en uiteindelijk voor het serieproduct.

 

Gedurende het algehele ontwerpproces worden er productvisualisaties gemaakt. Deze visualisaties worden gebruikt om naar partijen te communiceren waar het product zich binnen het proces bevindt. Deze visualisaties varieren van schetsontwerpen tot uiteindelijke product renders en animaties. Dit soort visualisaties geven inzichten in zowel de verschijning als de werking van het product, daarnaast kunnen deze beelden ook voor commerciele doeleinden gebruikt worden, zoals; websites, presentaties en brochures.

 

Voor het eerst in het proces wordt het product een-op-een geproduceerd om de functies aan te tonen. Snap Solutions heeft veel ervaring met het construeren en bouwen van prototypes. Daarnaast werken we nauw samen met een breed netwerk aan specialisten op het gebied van prototyping. Een prototype varieert van het toetsen van een productonderdeel tot een nulserie van het volledige product.

cases:

 

> Reefer cleaner

 

cases:

> Reefer cleaner

> Purix koeler

 

cases:

> Solar TV

> Medirol dispenser

multifunctioneel sportveld   tv met zonnepanelen    

PILOT MODEL

 

SERIEPRODUCTIE

 

 

Het is waardevol om vooraf aan de productlancering het product al in zijn context te testen. Voor veel product innovaties is het onduidelijk hoe het product in de markt gaat functioneren; door een pilot op te zetten kan dit op kleine schaal worden getoetst. Hierdoor wordt duidelijk of er nog aanpassingen nodig zijn alvorens de uitrol van het serieproduct. Ook zal binnen dit pilotproject duidelijk worden welke externe partijen er nog vereist zijn om het product succesvol op de markt te zetten.

 

Snap Solutions kan betrokken blijven tijdens de serieproductie van het ontwerp, wij begeleiden de opdrachtgever met het selecteren van de meest geschikte producenten. Aan de hand van de oplage kunnen wij adviseren wat de meest geschikte productiemethode is om het product te maken.

 

 

cases:

> Solar tv

 

 

cases:

> Medirol dispenser